SHIZUKU-ISHI / CI


GRAPHIC
Client : BIGLOBE CO.,LTD / Seiko Instruments Inc.
Logo Design : Yusuke Sugimori(apart-apart inc.)

shizukuishi_logo_600.jpg